socialøkonomisk mediehus

Socialøkonomisk Mediehus er et professionelt mediehus fokuseret omkring udgivelsen af Brøndby Tidende – et innovativt avisprojekt som bygger på brugerdeltagelse i nærområder. Et webbaseret og socialt medie med en trykt avisoverbygning. Den trykte avis har et oplag på 20.000 som husstandsomdeles og omdeles af vort distributionsteam til klinikker, biblioteker, butikker og centrale steder i kommunen.

vore kurser og forløb afvikles og evalueres på et højt fagligt niveau

Som socialøkonomisk virksomhed vil vi gerne være rummelige og leve op til vort sociale ansvar. De erhvervsmæssige rammer som mediehus giver et inspirerende miljø med en række funktioner og arbejdsområder der gør det muligt for os at tilbyde anderledes motiverende og virksomhedsnære kurser og individuelle forløb end traditionelle beskæftigelsesprojekter.

Vore bladfolk og IT-nørder vil rigtigt gerne bidrage med noget fagligt. Samtidig har vi i forbindelse med kurser og forløb tilknyttet en række erfarne medarbejdere med viden og kompetence blandt andet fra det sociale område og beskæftigelsesområdet. Dette sikrer at vore kurser og forløb afvikles og evalueres på et højt fagligt niveau.

Socialøkonomisk Mediehus anvender ressourcerne der hvor de kommer den enkelte borger til gode

Socialøkonomisk Mediehus er ikke belastet af en tung administration. Socialøkonomisk Mediehus anvender ressourcerne der hvor de kommer den enkelte borger til gode. Dermed er vore kurser og forløb faktisk også særdeles konkurrencedygtige rent økonomisk. Det er jo også vigtigt i en sparetid.

Vi ved af erfaring at mange af de unge som tilknyttes projektet som følge af deres “fortid” også er låst fast i en juridisk og økonomisk spiral, som det er svært at komme ud af. Som en del af helhedsløsningen kan Socialøkonomisk Mediehus derfor også tilbyde vejledning fra vor juridiske mentor.